ΜΕΘ Κρήτης

Οι ΜΕΘ της Κρήτης, η περιφέρεια και η μεγάλη δωρεά που έρχεται από την Κίνα

Οι ΜΕΘ της Κρήτης, η περιφέρεια και η μεγάλη δωρεά που έρχεται από την Κίνα

Ο περιφερειάρχης κάνει κινήσεις ώστε να έρθει γρήγορα η προσφορά που κάνουν οι Κινέζοι για τα νοσοκομεία της Κρήτης