Μη Μισθωτοί

Παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για την ασφαλιστική ικανότητα μη μισθωτών

Παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για την ασφαλιστική ικανότητα μη μισθωτών

Η διάταξη νόμου που προωθείται για ψήφιση