Μη Συναινετικό

Νέο εργαλείο καταργεί από το διαδίκτυο περιεχόμενο μη συναινετικού διαμοιρασμού

Νέο εργαλείο καταργεί από το διαδίκτυο περιεχόμενο μη συναινετικού διαμοιρασμού

Όπως ανακοινώθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ, η καινοτομία έγκειται στο γεγονός ότι ο χρήστης δε χρειάζεται να στείλει τις φωτογραφίες ή link από αυτές για να αφαιρεθούν από τον κυβερνοχώρο.