Μηδενικά Οφέλη

Μηδενικά οφέλη από το φάρμακο που πρότεινε ο Τραμπ δείχνει έρευνα στις ΗΠΑ

Μηδενικά οφέλη από το φάρμακο που πρότεινε ο Τραμπ δείχνει έρευνα στις ΗΠΑ

Τι προκύπτει από τα πρώτα συμπεράσματα αδημοσίευτης μελέτης που αναμένεται να υποβληθεί σε επιστημονική αξιολόγηση