Μιχάλης Χουστουλάκης

Απέχει η Λαϊκή Συσπείρωση από την δια περιφοράς συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

Απέχει η Λαϊκή Συσπείρωση από την δια περιφοράς συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

Ο δημοτικός σύμβουλος Μ.Χουστουλάκης κάνει λόγο για "κατάργηση" του δημοτικού συμβουλίου