Μηχανάκια

Πού είναι οι αρμόδιοι;

Πού είναι οι αρμόδιοι;

Συχνό φαινόμενο η κατάληψη θέσεων στάθμευσης από μηχανάκια