Μικροπολιτική

Μικροπολιτικές ανησυχίες και επιδιώξεις

Μικροπολιτικές ανησυχίες και επιδιώξεις

Εύκολα διαπιστώνει κάποιος πως η πλειονότητα της πολιτικής τάξης παραμένει εγκλωβισμένη στον μικρόκοσμό της.