Μίνως Κυριακού

Μίνως Κυριακού: Τρία χρόνια από τον θάνατο του

Μίνως Κυριακού: Τρία χρόνια από τον θάνατο του

Τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο του