Μόλυνση

Αυτοάνοσες αντιδράσεις και αυτοαντισώματα σε ασθενείς με COVID-19

Αυτοάνοσες αντιδράσεις και αυτοαντισώματα σε ασθενείς με COVID-19

Μερικοί άνθρωποι εμφανίζουν σοβαρή ή θανατηφόρα αντίδραση στη μόλυνση από τον ιό, ενώ άλλοι δεν εμφανίζουν συμπτώματα ή αυτά είναι πολύ ελαφρά

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ