Μονάδα Μετασχηματισμού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Τράπεζα Πειραιώς: Σύσταση Μονάδας Μετασχηματισμού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Τράπεζα Πειραιώς: Σύσταση Μονάδας Μετασχηματισμού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Επικεφαλής της νέας μονάδας αναλαμβάνει ο Γενικός Διευθυντής Γιώργος Καραμουσαλής