Μοναστήρι

Χειρόγραφο της Μονής Εικοσιφοινίσσης επιστρέφει έναν αιώνα μετά

Χειρόγραφο της Μονής Εικοσιφοινίσσης επιστρέφει έναν αιώνα μετά

Το χειρόγραφο εκλάπη, μαζί με άλλα 430 χειρόγραφα και 470 εκκλησιαστικά αντικείμενα, τον Μάρτιο του 1917, κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, από Βουλγάρους στρατιώτες.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ