Μοριακά

Μοριακά, διαγνωστικά ή αντισωμάτων, τα τεστ για SARS-COV-2 είναι διαφορετικών ειδών

Μοριακά, διαγνωστικά ή αντισωμάτων, τα τεστ για SARS-COV-2 είναι διαφορετικών ειδών

Το καθένα έχει συγκεκριμένο ρόλο.