Μωρίς Μπορν

Μωρίς Μπορν, γεννημένος νωρίς

Μωρίς Μπορν, γεννημένος νωρίς

Πέρασε την ζωή του μελετώντας την επιδημία και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Έμοιαζε με ναυαγό, αλλά τα ναυάγια ήταν γύρω του και μέσα του.