Μουσείο Ιατρικής

«Εγκέφαλος και Υγεία - Από την Παιδική στην Εφηβική ηλικία »

«Εγκέφαλος και Υγεία - Από την Παιδική στην Εφηβική ηλικία »

Ημερίδα με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης