Μουστοκούλουρα

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί παρτίδα μουστοκούλουρων γνωστής μάρκας

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί παρτίδα μουστοκούλουρων γνωστής μάρκας

Κατά τη διάρκεια ελέγχου βρέθηκε το συντηρητικό «σορβικό οξύ» σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπτό όριο