Μουτζούρης

Μουτζούρης: Επιβάλλεται η λήψη μέτρων κατά του κινδύνου επέκτασης του κορονοϊού στα ΚΥΤ

Μουτζούρης: Επιβάλλεται η λήψη μέτρων κατά του κινδύνου επέκτασης του κορονοϊού στα ΚΥΤ

«Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι έτοιμη να συνεργαστεί στον σχεδιασμό και υλοποίησή τους»