Μπαρ

Αναβολή στον νεαρό για το «θερμό» επεισόδιο στο μπαρ

Αναβολή στον νεαρό για το «θερμό» επεισόδιο στο μπαρ

Για σωματική βλάβη κατηγορείται ο νεαρός

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ