Μπλομπλος

Αναφορά σε ένα μεγάλο Έλληνα!

Αναφορά σε ένα μεγάλο Έλληνα!

Αυτός ο Ανιδιοτελής Έλληνας, ο Μανόλης ο Βουτσαλάς για τους πολλούς του φίλους ο Μπλομπλός !