Μυελός των Οστών

Τετραήμερο αιμοδοσιών και εγγραφών δωρητών μυελού οστών

Τετραήμερο αιμοδοσιών και εγγραφών δωρητών μυελού οστών

Μια πρωτοβουλία του «Αιματοκρήτη»

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ