Νανοσωματίδια

Χορήγηση φαρμάκων με νανοσωματίδια για τον καρκίνο του εγκεφάλου

Χορήγηση φαρμάκων με νανοσωματίδια για τον καρκίνο του εγκεφάλου

Σε μια προκλινική μελέτη σε ποντίκια, το νέο σύστημα χορήγησης φαρμάκων έδειξε ότι μπορεί να αποτρέψει την μετεγχειρητική επανεμφάνιση των γλοιωμάτων προκαλώντας μακροχρόνια ανοσία έναντι των όγκων.