Νέα Δρομολόγια

Τα νέα δρομολόγια του αστικού ΚΤΕΛ

Τα νέα δρομολόγια του αστικού ΚΤΕΛ

Θα ισχύουν από τις 16 Νοεμβρίου