Νεφρολογικό Κέντρο

2000-2020… 20 χρόνια Νεφρολογικά Κέντρα mesogeios

2000-2020… 20 χρόνια Νεφρολογικά Κέντρα mesogeios

20 χρόνια Φροντίδα για την Υγεία των Νεφροπαθών. 20 χρόνια Φροντίδα για τη Ζωή