Νέο ΕΣΠΑ

Τί έχει να... λαμβάνει η Κρήτη από το νέο ΕΣΠΑ;

Τί έχει να... λαμβάνει η Κρήτη από το νέο ΕΣΠΑ;

Η αγροδιατροφή και ο τουρισμός θα είναι μεταξύ των κλάδων που θα ενταχθούν