Νεόπλουτοι

Kαταφεύγουν σε ειδικούς για να μην χάνουν τα Chanel τους

Kαταφεύγουν σε ειδικούς για να μην χάνουν τα Chanel τους

Κανείς μας δεν είναι σε θέση να κατανοήσει πόσο δύσκολη και περίπλοκη έχει γίνει η ζωή στρατιάς νεόπλουτων