Νευρολογικές παθήσεις

Αυξημένος ο κίνδυνος αυτοκτονίας για τους ασθενείς με νευρολογική πάθηση

Αυξημένος ο κίνδυνος αυτοκτονίας για τους ασθενείς με νευρολογική πάθηση

Προηγούμενες έρευνες έχουν συσχετίσει τον αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονίας με τις ψυχικές διαταραχές, αλλά η νέα έρευνα δείχνει ότι αυτό ισχύει και για τις νευρολογικές.