Νευρολογική Διαταραχή

Τεστ εντοπίζει τα μωρά που απειλούνται με νευρολογικές διαταραχές

Τεστ εντοπίζει τα μωρά που απειλούνται με νευρολογικές διαταραχές

Η σχέση μεταξύ της έλλειψης οξυγόνου κατά τον τοκετό και των εγκεφαλικών βλαβών είναι αδιαμφισβήτητη