Νευρολόγοι

Μερικοί ασθενείς με Covid-19 έχουν και νευρολογικά συμπτώματα

Μερικοί ασθενείς με Covid-19 έχουν και νευρολογικά συμπτώματα

Ήδη, διερευνάται η νευρολογική διάσταση της νόσου