Νίδα

Οι επισκέπτες και η...αρχαία επιγραφή στη Νίδα!

Οι επισκέπτες και η...αρχαία επιγραφή στη Νίδα!

Ευτυχώς τη λύση την έδωσε ο μικρός που διάβασε την επιγραφή