Νίκος Μακράκης

 Δυτικά Νεώρια η μεγάλη ευκαιρία συντήρησης και αξιοποίησης τους

Δυτικά Νεώρια η μεγάλη ευκαιρία συντήρησης και αξιοποίησης τους

Ελπίζοντας να μην χαθεί αυτή η μοναδική ευκαιρία στηρίζουμε αυτήν την πρωτοβουλία αποκατάστασης ανάδειξης και αναβάθμισης ενός τέτοιου ιστορικού μνημείου.