Νίκος Σκουλάς

Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει τις λαϊκές αγορές

Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει τις λαϊκές αγορές

Ήδη η πολιτική της Περιφέρειας Κρήτης, εστιάστηκε στην αγαστή συνεργασία με τους Δήμους που φιλοξενούν τις λαϊκές έτσι ώστε να τις ενισχύσει  οργανωτικά και να τις επεκτείνει εδαφικά.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ