Νοικοκύρης

Ο διαρρήκτης ήταν και νοικοκύρης

Ο διαρρήκτης ήταν και νοικοκύρης

Πότισε τον κήπο, συγύρισε το σπίτι και μπήκε για... μπάνιο