Νότια Αμερική

Covid-19: Επίκεντρο της πανδημίας η Νότια Αμερική

Covid-19: Επίκεντρο της πανδημίας η Νότια Αμερική

Η Βραζιλία έχει την αρνητική πρωτιά