Οικονομικά Τμήματα

Οι ερευνητικές επιδόσεις Οικονομικών Τμημάτων Πανεπιστημίων

Οι ερευνητικές επιδόσεις Οικονομικών Τμημάτων Πανεπιστημίων

Στην πρώτη θέση ως προς την ποιότητα του ερευνητικού έργου είναι το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ