Οινοστάφυλα

Πληρωμή - ανάσα για αμπελουργούς, εν μέσω πανδημίας

Πληρωμή - ανάσα για αμπελουργούς, εν μέσω πανδημίας

Σε αναμονή και των επίσημων αποφάσεων για την απόσταξη κρίσης και το τι μέλλει γεννέσθαι με τη νέα σοδειά