Ομάδας Στήριξης ΣυνΆνθρωπος

Το νέο ΔΣ της «Ομάδας Στήριξης ΣυνΆνθρωπος»

Το νέο ΔΣ της «Ομάδας Στήριξης ΣυνΆνθρωπος»

Ολοκληρώθηκα οι εκλογές