Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς πωλεί στον ΑΔΜΗΕ  ακίνητο αξίας 12 εκατ. ευρώ

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς πωλεί στον ΑΔΜΗΕ ακίνητο αξίας 12 εκατ. ευρώ

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς διαθέτοντας ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο ακινήτων, ικανών να καλύψουν τις πιο απαιτητικές ανάγκες της αγοράς, προχωράει σε μια στρατηγικής σημασίας πώληση,