Όμηρος

Η Ευρώπη όμηρος της ελευθερίας της

Η Ευρώπη όμηρος της ελευθερίας της

Το ριζοσπαστικό Ισλάμ εμπεριέχει τον φανατισμό ως θεμελιώδη (κακή ανάγνωση της κορανικὴς αρχὴς) συμπεριφορά, της υπάρξεως και της εξελίξεώς του και είναι “πολεμικό γέννημα” του προηγμένου κόσμου

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ