Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος

«Εύκολα και κατανοητά» τα κείμενα των Νέων Ελληνικών των ΕΠΑΛ

«Εύκολα και κατανοητά» τα κείμενα των Νέων Ελληνικών των ΕΠΑΛ

«Τα ερωτήματα είναι σε όλα τα ζητούμενα διατυπωμένα με σαφήνεια και δεν προκαλούν έκπληξη στους προετοιμασμένους υποψηφίους»