Οπλίτες

Τραυματίες οπλίτες από εκπυρσοκρότηση όπλου

Τραυματίες οπλίτες από εκπυρσοκρότηση όπλου

Οι δύο οπλίτες διακομίστηκαν στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου χρειάστηκε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.