Οπλίτες Θητείας

Εισαγωγή 516 επιπλέον σπουδαστών στις στρατιωτικές σχολές

Εισαγωγή 516 επιπλέον σπουδαστών στις στρατιωτικές σχολές

Πρόσληψη 2.600 οπλιτών το 2021

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ