Οψιγιάδες

Πήραν το μήνυμα οι αγρότες και οι οψιγιάδες "ζωντάνεψαν"!

Πήραν το μήνυμα οι αγρότες και οι οψιγιάδες "ζωντάνεψαν"!

Όταν υπάρξει ενημέρωση και σωστή συνεργασία όλα μπορούν να γίνουν