Ορεστειακά

Άγριο ξύλο για την «Ορέστεια» του Αισχύλου…

Άγριο ξύλο για την «Ορέστεια» του Αισχύλου…

Τα Ορεστειακά είχαν ως αποτέλεσμα πολλούς τραυματίες και έναν (κατά κάποιους τρεις) νεκρό.