Όσφρηση

Ελληνική μελέτη επιβεβαιώνει τα προβλήματα όσφρησης σε ασθενείς με COVID-19

Ελληνική μελέτη επιβεβαιώνει τα προβλήματα όσφρησης σε ασθενείς με COVID-19

Έπειτα από στατιστική ανάλυση των δεδομένων, οι ερευνητές συμπέραναν ότι οι ασθενείς με COVID-19 είχαν χαμηλότερη διάμεση τιμή (2, ενδοτεταρτημοριακό εύρος 1-2) του Q-SIT σκορ σε σχέση με τους μάρτυρες (διάμεση τιμή 3, ενδοτεταρτημοριακό εύρος 2-3).

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ