Όθωνας

 "Τα δεινά της Πατρίδος έπαυσαν- Η Βασιλεία του Όθωνος καταργείται"

"Τα δεινά της Πατρίδος έπαυσαν- Η Βασιλεία του Όθωνος καταργείται"

Το Ψήφισμα του Έθνους και η προσωρινή κυβέρνηση