Παγκόσμιος Τουρισμός

Πτώση κατά 70% του παγκόσμιου τουρισμού

Πτώση κατά 70% του παγκόσμιου τουρισμού

Aνάμεσα στον Ιανουάριο και τον Αύγουστο