Παγκρήτια Τράπεζα

Η Παγκρήτια Τράπεζα συμμετέχει στα νέα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του «BUSINESS GROWTH FUND»

Η Παγκρήτια Τράπεζα συμμετέχει στα νέα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του «BUSINESS GROWTH FUND»

Στόχος η ουσιαστική ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η παροχή χρηματοδοτικών εργαλείων με μειωμένο κόστος δανεισμού

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ