Παιδιατρικό Συνέδριο

32ο παγκρήτιο παιδιατρικό συνέδριο

32ο παγκρήτιο παιδιατρικό συνέδριο

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί κυρίως με διαδικτυακή παρακολούθηση