Παλίγκρεμνο

Προσφυγή στο ΣτΕ για τον Παλίγκρεμνο

Προσφυγή στο ΣτΕ για τον Παλίγκρεμνο

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου ζητά από το υπουργείο Περιβάλλοντος να ανακηρύξει την περιοχή «προστατευόμενο τοπίο-μνημείο της φύσης».