Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης

Συνάντηση Καλογερή με εκπαιδευτές οδήγησης

Συνάντηση Καλογερή με εκπαιδευτές οδήγησης

Αντικείμενο της επίσκεψης, η ομαλή διεξαγωγή των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και άλλα γενικότερα θέματα του κλάδου