Παντοπωλείο

Online θα πραγματοποιείται το 6,4% των πωλήσεων παντοπωλείου το 2021

Online θα πραγματοποιείται το 6,4% των πωλήσεων παντοπωλείου το 2021

Χωρίς την επίδραση του COVID-19, οι online πωλήσεις ειδών παντοπωλείου θα αντιπροσώπευαν ποσοστό 4,6% το 2021